OLVASZTÁR ÉS ÖNTŐ – SZVK

Olvasztár és öntő - SZVK

Olvasztár és öntő tanfolyam

A 173. sorszámú Olvasztár és öntő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 521 03
1.2. Szakképesítés megnevezése: Olvasztár és öntő – (Olvasztár és öntő Tanfolyam)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 770-1150

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma, FEOR megnevezése, A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 8151 Fémfeldolgozó gép kezelője Öntő
3.1.3. Olvasztár
3.1.4. Öntőgép-kezelő
3.1.5. Színesfémkohászati berendezés kezelője
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az olvasztár feladata nyersvas előállítása érceiből nagyolvasztóban, acél előállítása nyersvasból és/vagy másodnyersanyagból LD konverterben vagy elektromos kemencében, hengerlési féltermék előállítása acél folyamatos öntésével, nemvasfémek előállítása másodlagos nyersanyagokból, nemvasfémek folyamatos öntése. Az öntő feladata a gép- és járműipar alkatrészgyártásnak kiinduló termékét jelentő vas-, acél- és nemvasfém öntvények előállítása folyékony fémből homok-, kerámia- vagy fémformában.
A szakképesítés rendelkező képes:
– a kohászati technológiákhoz igény szerint adagot összeállítani
– kezelni és karbantartani a kohászati technológiákat kiszolgáló gépeket, berendezéseket (töltőkocsi, ércmérlegkocsi, törő- és osztályozó berendezések, szállítószalagok)
– kezelni az olvasztáshoz szükséges kiszolgáló berendezéseket (mérleg, betétadagoló, gázinjektáló, kemencejavító)
– gyártás közben ellenőrizni a technológiai paraméterek betartását (hőmérséklet, ciklusidők), a berendezések műszaki állapotát
– dokumentálni a gyártás paramétereit, számítógépes adatnyilvántartást végez
– a folyamatos öntőberendezést és a kiszolgáló berendezéseket üzemeltetni
– levezetni az öntést, hőmérsékletet becsül/mér, próbákat vesz és elemzésre küld
– felügyelni és irányítani a folyékony fém mozgását
– kézzel vagy géppel beformázni az öntőmintát, kialakítani a gázelvezetést, a beömlő- és táplálórendszert
– a formákat leönti, rámolás után az öntvényeket ellenőrizni, tisztítani
– öntödei berendezéseket kezelni és ellenőrizni
– fémhőmérsékletet és fémminőséget ellenőrizni
– fémet kokillába önteni, az öntvényeket ellenőrzi
– nyomásos öntőgépet kezelni vagy kézzel önteni, öntvényt ellenőrizni
– betartani és betartatni a munka- és balesetvédelmi előírásokat
– betartani és betartatni a tűzvédelmi előírásokat
– betartani és betartatni a környezetvédelmi előírásokat
– betartani és betartatni a minőségbiztosítási rendszer előírásait, utasításait
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma, megnevezése, a kapcsolódás módja
3.3.3.     –             –             –
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma, megnevezése
4.3.10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.4.11427-12 Kohászati anyagelőkészítés, gépkezelés
4.5.11428-12 Olvasztár feladatok
4.6.11429-12 Folyamatos öntés
4.7.11430-12 Öntőforma készítés
4.8.11431-12 Kokilla- és nyomásos öntési feladatok
4.9.11497-12 Foglalkoztatás I.
4.10.11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma, megnevezése, a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem szóbeli
5.2.4.11427-12 Kohászati anyagelőkészítés, gépkezelés szóbeli
5.2.5.11428-12 Olvasztár feladatok gyakorlati, szóbeli
5.2.6.11429-12 Folyamatos öntés gyakorlati, szóbeli
5.2.7.11430-12 Öntőforma készítés gyakorlati, szóbeli
5.2.8.11431-12 Kokilla- és nyomásos öntési feladatok gyakorlati, szóbeli
5.2.9.11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.10.1499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11.11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: 200 óra összefüggő olvasztár és öntő szakmai gyakorlat elvégzése
A vizsgafeladat ismertetése: Hivatalos igazolás a 200 óra összefüggő gyakorlatról
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Olvasztár és öntő szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (felkészülési idő 40 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Kohászati kéziszerszámok
6.3.Számítástechnikai eszközök speciális szoftverekkel
6.4.Hőmérsékletmérők
6.5.Gázszabályozó és adagoló berendezések
6.6.Kemencék
6.7.Tüzelőberendezések
6.8.Adagoló rendszerek
6.9.Nagyolvasztó
6.10.LD konverter
6.11.Folyamatos öntőmű
6.12.Elektromos kemencék
6.13.Technológiai berendezések kiszolgáló egységei
6.14.Öntödei olvasztóberendezések
6.15.Homokelőkészítő berendezések
6.16.A kézi formázás szerszámai és eszközei
6.17.A precíziós öntés szerszámai és eszközei
6.18.A kokilla- és nyomásos öntés szerszámai és eszközei
6.19.Kokillamozgató berendezés
6.20.Nyomásos öntőgép
6.21.Teheremelő és mozgató berendezések
6.22.Anyagvizsgáló eszközök
7. EGYEBEK
A komplex vizsgára bocsátás feltételei akkor is teljesülnek, ha a vizsgára bocsátandó korábban eredményes vizsgát tett a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben szereplő OKJ 31 521 21 0000 00 00 azonosító számú olvasztár és a 31 521 23 0000 00 00 azonosító számú öntő szakképesítés alábbi moduljaiból:
0141-06 Általános melegüzemi munka-, baleset-, tűz-, környezetvédelmi és minőségbiztosítási feladatok
0158-06 Olvasztári feladatok
0159-06 Folyamatos öntő feladatok
0142-06 Kokilla- és nyomásos öntő feladatok
0143-06 Öntőforma készítő feladatok
0144-06 Öntvény és bugatisztító feladatok
0145-06 Precíziós öntő feladatok
Az olvasztár és öntő szakma elsajátítása során – figyelemmel a nagy méretű, csak a munkahelyeken található, sokszor egyedi technológiai berendezésekre – nincs mód és lehetőség a képzési helyen gyakorlati vizsgát tenni. A vizsgabizottságoknak el kell fogadniuk a munkahelyen végzett összefüggő gyakorlatról szóló hivatalos igazolást.

Olvasztár és öntő Tanfolyam

Téma: Olvasztár és öntő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

A bejegyzés kategóriája: OLVASZTÁR ÉS ÖNTŐ - SZVK
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.